Kategorie

Kupující je povinen si vizuálně zkontrolovat zboží ještě před potvrzením převzetí zásilky. Pokud mu kurýr neumožní při přebírání si zásilku zkontrolovat, je zákazník povinen zásilku nepřebrat. Jestliže zákazník zjistí mechanické poškození výrobku, je nutné jej okamžitě nahlásit a zboží nepřebírat.

 

Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce. Pokud kupující nesplní povinnost kontroly zboží pří převzetí, riziko mechanického poškození zboží se tak automaticky přenáší na kupujícího.

V případě uplatnění reklamace zákazník neprodleně informuje společnost TRENTER OFFICE s.r.o. (telefonicky nebo e-mailem) a uvede popis závady. Poté, co uvedl popis závady, společnost TRENTER OFFICE s.r.o. se s ním dohodne na dalším postupu. Zakonná lhůta na vyřízení reklamace nebo vrácení peněz je 30 dnů.

 

V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem - poškozením výrobku, nevhodným používáním, či nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu všechny náklady spojené s vyřízením reklamace. Zákazník je povinen zajistit odbornou instalaci zboží. Odbornou instalací se rozumí instalace kvalifikovaným odborníkem, tj. osobou, která je oprávněná k instalaci daných produktů živnostenským listem.

 

Společnost TRENTER OFFICE s.r.o. neodpovídá za závady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, používáním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli, atp.), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem), nebo které byly způsobeny živelnou pohromou, či nesprávným napájecím napětím.

 

Pokud máte nějaké stížnosti, vyplňte prosím formulář. Reklamace přijímáme pouze písemně. Na vyhodnocení a vyřešení stížnosti máme 30 dní, abychom mohli problém vyřešit během této doby.

Reklamačný formulár »

Při reklamaci mějte na paměti následující body (bez těchto údajů nelze reklamaci přijmout):

- FAKTURA !

- jsou vyžadovány minimálně 3 obrázky:

- Dřezy: shora, zdola (štítek na spodní straně dřezu) a přes poškození.

- Armatury: přes celou armaturu + přes nálepku na hadici studené vody + poškození

- Domácí spotřebiče: celý výrobek + poškození

- přesný popis chyby

 

 Poznámka: Pokud je to možné, můžete přidat i video.

 

!!!NEBEZPEČÍ!!! Poškození při přepravě - Zákazník je povinen do 3 dnů od převzetí zboží zkontrolovat, zda není poškozeno nebo nemá vady. Reklamaci po 3 dnech od převzetí zboží nelze uznat!

 

Když máte záruku na výrobní, konstrukční, materiálové a výrobní vady.

Záruční reklamace se nevztahuje na následující případy:

- hrubé nebo nesprávné zacházení

- Vlivy prostředí (vlhkost, teplo, přepětí, prach atd.)

- Nedodržení jakýchkoli bezpečnostních opatření

- Nedodržování návodu k obsluze

- Použití síly (např. úder, strčení, pád)

- neautorizované pokusy o opravu

- normální oblečení a roztrhané

- Kromě poškození při přepravě (které je nutné nahlásit do 3 pracovních dnů) se záruka nevztahuje na praskliny nebo rozbití!

 

Vrácení zboží

Pokud nám budete vracet zboží, poprosili bychom na adresu uvedenou níže:

 

Di Lusso, s.r.o.

Hradná 3, 945 01 Komárno

Tel: +420 775 911 986

E-mailová adresa pro zasílání reklamací: info@topdrezy.cz