Kategorie

Obchodní podmínky

Článek 1

Všeobecné ustanovení

Nákup zboží prostřednictvím e-shopu Topdřezy.cz mohou uskutečnit fyzické a právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami. 

Článek 2

Postup při objednávání

Zákazník si může systémem e-shopu Topdřezy.cz objednat jakékoliv zboží, u kterého je umístěno tlačítko PŘIDAT DO KOŠÍKU. Po výběru barevného provedení a kliknutím na tlačítko PŘIDAT DO KOŠÍKU, se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici 
k náhledu. Poté jak zákazník ukončí nákup, klikne na tlačítko KOŠÍK. Při odeslání objednávky je zákazník povinen vyplnit osobní údaje, které od něj systém e-shopu Topdřezy.cz vyžaduje. Tyto údaje budou použity pro vnitřní potřebu systému e-shopu Topdřezy.cz a společnost TRENTER OFFICE s.r.o. ručí za to, že nebudou zneužity k jiným účelům. Poté, co zákazník vyplní požadované údaje a odešle objednávku, bude kontaktován společností TRENTER OFFICE s.r.o., která mu oznámí termín dodání zboží a všechny potřebné detaily. 
Po odsouhlasení termínu dodání zákazníkem (telefonicky nebo e-mailem), společnost TRENTER OFFICE s.r.o. co nejrychleji zabezpečí konečné zpracování objednávky a dodání zboží.  

Článek 3

Způsoby platby

1. Dobírka

Při tomto způsobu se platba realizuje v hotovosti při přebrání zboží.

2. Platba platobní kartou (online přez platební bránu FONDY)

Platební brána FONDY představuje jednoduchý a bezpečný způsob platby online. Platební brána Fondy je pod dohledem Národní banky / číslo oprávnění FCA UK, č. 900705 /. Po výběru platební možnosti budete přesměrováni na stránku banky. Při platbě kartou je třeba zadat údaje z platební karty. Vaše platba bude připsána během pár minut. Tímto způsobem zaplatíte platební kartou přes internet nebo rychlým on-line bankovním převodem. Tento způsob platby není zpoplatněn.

Více informací naleznete na naší internetové stránce: https://fondy.eu/cz/ 

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat: 

3. Platba předem bankovním převodem

Při tomto způsobu společnost TRENTER OFFICE s.r.o. vystaví zákazníkovi zálohovou fakturu. Splatnost faktury je 7 dní.

Článek 4

Lhůta, během které je společnost TRENTER OFFICE s.r.o. vázaná nabídkou zboží včetně ceny

V případě korektní funkčnosti systému e-shopu Topdřezy.cz je společnost TRENTER OFFICE s.r.o. vázaná nabídkou zboží včetně jeho ceny z objednávky (zálohové faktury), pokud byla cena uhrazena 
v 7-denní lhůtě splatnosti. 

Článek 5

Dodací podmínky a náklady na dodání zboží 

Společnost TRENTER OFFICE s.r.o. se zavazuje dodat zboží zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede v systému e-shopu Topdřezy.cz jako místo doručení. Rozvoz zboží probíhá 
v pracovních dnech od 8:00 h. do 18:00 h. Pokud je suma objednávky nižší než 2.000,- Kč, bude doprava zboží realizována na náklady zákazníka (cena přepravy je 350,- Kč včetně DPH v rámci celé ČR). Pokud je suma objednávky nejméně 2.000,- Kč, společnost TRENTER OFFICE s.r.o. dodá zboží zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodávky v celé ČR).

Pokud si však zákazník opakovaně zásilku nepřebere z důvodu nepřítomnosti anebo důvodu, 
o kterém společnost TRENTER OFFICE s.r.o. předem neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručení zboží.

V případě doručování rozměrnějšího a těžšího zboží kurýrní službou tato není povinna vykonat donášku zboží přímo do bytu. Z tohoto důvodu by zákazník měl počítat se zabezpečením donášky zboží přímo do bytu svépomocí. Společnost TRENTER OFFICE s.r.o. nebude uznávat reklamace na nevykonanou donášku zboží kurýrní službou.  

Článek 6

Storno objednávky 

Storno objednávky ze strany zákazníka - zákazník má právo stornovat objednávku telefonicky na telefonním čísle 775 911 986 anebo e-mailem na adresu info@topdrezy.cz v případě, že cena z objednávky (zálohové faktury) ještě nebyla uhrazena. 
V případě, že zákazník stornuje objednávku po uhrazení ceny z objednávky (zálohové faktury), ale ještě před odesláním zboží ze skladu, společnost TRENTER OFFICE s.r.o. se zavazuje vrátit zákazníkovi celou zaplacenou sumu. V případě, že se zákazník rozhodne stornovat objednávku poté, co zboží opustilo sklad, náklady spojené s vyexpedováním zboží hradí zákazník.

Storno objednávky ze strany TRENTER OFFICE s.r.o. – společnost TRENTER OFFICE s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: - není možné z technických důvodů zboží dodat v požadované lhůtě, či za podmínek z objednávky, zboží se už nevyrábí nebo nedodává, či se výrazným způsobem změnila cena ze strany dodavatele zboží.

Článek 7

Reklamační podmínky

Kupující je povinen si vizuálně zkontrolovat zboží ještě před potvrzením převzetí zásilky. Pokud mu kurýr neumožní při přebírání si zásilku zkontrolovat, je zákazník povinen zásilku nepřebrat. Jestliže zákazník zjistí mechanické poškození výrobku, je nutné jej okamžitě nahlásit a zboží nepřebírat.
Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce. Pokud kupující nesplní povinnost kontroly zboží pří převzetí, riziko mechanického poškození zboží se tak automaticky přenáší na kupujícího.

V případě uplatnění reklamace zákazník neprodleně informuje společnost TRENTER OFFICE s.r.o. (telefonicky nebo e-mailem) a uvede popis závady. Poté, co uvedl popis závady, společnost TRENTER OFFICE s.r.o. se s ním dohodne na dalším postupu. V případě, že závada nebyla způsobena zákazníkem, společnost TRENTER OFFICE s.r.o. se zavazuje zákazníkovi poskytnout zboží stejného druhu a ve stejné ceně, anebo zákazníkovi vrátit celou zaplacenou sumu. Zakonná lhůta na vyřízení reklamace nebo vrácení peněz je 14 dnů.
V případě, že reklamovaná závada byla způsobena zákazníkem - poškozením výrobku, nevhodným používáním, či nevhodnou manipulací, zákazník je povinen nahradit prodávajícímu všechny náklady spojené s vyřízením reklamace. Zákazník je povinen zajistit odbornou instalaci zboží. Odbornou instalací se rozumí instalace kvalifikovaným odborníkem, tj. osobou, která je oprávněná k instalaci daných produktů živnostenským listem. Společnost TRENTER OFFICE s.r.o. neodpovídá za závady, ke kterým došlo mechanickým poškozením výrobku, používáním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli, atp.), zásahem do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem), nebo které byly způsobeny živelnou pohromou, či nesprávným napájecím napětím.

Článek 8

Vrácení zboží

Zákazník má právo vrátit zboží do 14 dní od dodání zboží bez udání důvodu. Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité a včetně kompletního příslušenství.  Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, tj. u dřezů typicky v případě, že ve dřezu byl na základě požadavku zákazníka vyvrtán otvor na baterii (příp. excentrické ovládání nebo dávkovač saponátu). V případě, že budou tyto podmínky splněny (tj. vrácené zboží bude nepoškozené, nepoužité, včetně kompletního příslušenství a bez úpravy dle požadavku zákazníka), společnost TRENTER OFFICE s.r.o. se zavazuje k vrácení zaplacené částky za zboží na bankovní účet zákazníka.
Zákazník může požádat společnost TRENTER OFFICE s.r.o. o zpětnou přepravu zboží kurýrní službou (zejména u granitových dřezů je to výrazně doporučeno kvůli snížení rizika poškození zboží při přepravě – pokud bude vracené zboží společnosti TRENTER OFFICE s.r.o. doručeno poškozené, nárok na vrácení peněz kupujícímu zaniká). Cena zpětné přepravy činí 350,- Kč včetně DPH. 

V případě zájmu o vrácení zboží je zákazník povinen nejdříve telefonicky nebo e-mailem kontaktovat společnost TRENTER OFFICE s.r.o. (Tel.: 775 911 986, e-mail: info@topdrezy.cz). Následně bude se zákazníkem domluven způsob přepravy. Adresa pro odeslání vráceného zboží: TRENTER OFFICE s.r.o., Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, Česká Republika. 

Článek 9

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@topdrezy.cz

 

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, vizhttp://www.mpo.cz/dokument169867.html

 

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

 

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRENTER OFFICE s.r.o.
třída Kpt. Jaroše 1922/3
602 00 Brno
Česká republika

IČ: 01946978
DIČ: CZ01946978